بررسی ولتاژ های زیاد و فوق العاده زیاد با انتقال نیرو از نیروگاه (برق _ الکترونیک)

پژوهشگر و نویسنده:  دکتر  (  افشین رشید)نکته: ولتاژ های زیاد و فوق العاده زیاد با انتقال نیرو از نیروگاه همراه است. دلیل انتقال نیرو در سطح ولتاژ بالا و فوق العاده بالا افزایش بهره وری است. جریان پایین تر همراه با انتقال ولتاژ بالا ، امکان استفاده از کابل های با وزن سبک تر را فراهم می کند. این باعث کاهش هزینه در برج و ساخت خط برق می شود.

ولتاژهای بالا به پنل های سوئیچینگ و توزیع تخصصی احتیاج دارند. اتاق های کنترل از قابلیت های سوئیچینگ زائد برخوردار هستند. آنها را می توان از راه دور کنترل کرد یا در یک دفترچه راهنما برای نگهداری و آزمایش سیستم های تأمین فردی قرار داد. ایستگاه های فرعی ولتاژ کاهش یافته توزیع شده در مناطق محلی را تأمین می کنند.طبقه بندی ولتاژ بالا و فوق العاده زیاد  به شرح زیر میباشد:

ولتاژ بالا (HV) ، فوق العاده بالا (EHV) و ولتاژ فوق العاده بالا (UHV) - 115،000 تا 1100،000واژه ولتاژ بالا یا فشارقوی به مدارهای الکتریکی‌ای اطلاق می‌شود که به خاطر میزان ولتاژ بالای موجود در آن‌ها نیازمند تدبیرات ایمنی ویژه یا عایق بندی مناسب هستند.ولتاژ بالا اصطلاحی است که معمولاً به هر سطح ولتاژ که به اندازه کافی بالا باشد برای آسیب رساندن به موجودات زنده به ویژه انسان ها اطلاق می شود.این اصطلاح همچنین به ولتاژ بالای یک آستانه مشخص اشاره دارد که بستگی به بستر شغلی که در آن استفاده می شود ، بستگی دارد.مقدار ولتاژ که برای فرد معین خطرناک تلقی می شود نسبت به سطح تخصص الکتریکی فرد متفاوت است. "ولتاژ بالا" در یک کار روزمره به سمت هشدار دادن به افراد غیرمجاز هدایت می شود.تجهیزات و سیستم هایی که از اجزای ولتاژ بالا برخوردار هستند ، تابع انواع دستورالعمل های ایمنی فردی هستند.وظیفه اصلی یک نیروگاه تبدیل انرژی از دیگر شکل‌های آن مانند انرژی شیمیایی، انرژی هسته ای ، انرژی پتانسیل گرانشی و... به انرژی الکتریکی است. وظیفه اصلی در تقریباً همه نیروگاه‌ها بر عهده مولد یا ژنراتور است؛ ماشینی دوار که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. انرژی مورد نیاز برای چرخاندن یک ژنراتور از راه‌های مختلفی تأمین می‌شود و عموماً به میزان دسترسی به منابع مختلف انرژی در آن منطقه و دانش فنی گروه سازنده بستگی دارد. 

پژوهشگر و نویسنده:  دکتر  (  افشین رشید)

دکترایِ  تخصصی نانو _ میکرو الکترونیک